+7 (495) 797-3311

*
E-mail *
*
* - ,
, , , , QTECH.
QTECH - Quality Technology
Ethernet
PON
TDM
VoIP
3G
ADSL-
EDFA
ETHERNET
 
ETHERNET
IP
IP
IP
IP
IP
IP- FISHEYE
IP- BASE
IP- ECO
IP- SMART
LTE
PLC-
SHDSL-
WI-FI
WI-FI QWR
WI-FI
WI-FI
WI-FI
GPON ONU
GPON
( )
-
-
ETHERNET
IP-
(NVR)
IP-
SFP+
XFP
Q-STICK
PDH
PDH
(SAN)
ERICSSON
SDH
FTTB/FTTH
WDM- QWM-7200
SDN
(NVR)
(NVR)
(NVR)
IP-
IP-
- Q-WAY
WI-FI
IP-
VOIP
WDM- QWM-7200
EDFA
(SAN)
WI-FI
ERICSSON
C XWDM
 


IOT  QTECH
 
: / / / Ethernet / QSW-3900


QSW-3900

QSW-3900 QSW-3900

.

: QSW-6200, QSW-8330, QSW-8370

10 .

20/44 SFP GE Ethernet, 24/48 10/100/1000Base_T, 4 combo GE SFP/Base-T 1/2 2 10GE.

3900 PowerPC ASIC. 220 /c 384 /c. , : , IP.


3900, , 220 /c 384 /c 128 . L2 L3. . 32 /c 120 /c (/c - ).


, , BGP OSPF. 3900 STP 802.1d, 802.1w , 802.1s -MSTP. EAPS ( 200 ) ERRP.


3900 , 802.1 . 802.1x . SSH.


RIP, OSPF, BGP ; DHCP , DHCP Relay VLAN - QinQ. 255 IP VLAN. Super VLAN + arp-proxy, 128-  super Vlan (IP )   255 vlan (subvlan). subvlan 512.

(QoS)
3900 . , 3900 DiffServ. 1/c 2-7.


QSW-3900-48-SFP-AC 10 GE, 44×GE SFP, 4×GE (4×10/100/1000Base-T 4*GE SFP), 2×(2×10GE) , 220 AC
QSW-3900-48-SFP-DC 10 GE, 44×GE SFP, 4×GE (4*10/100/1000Base-T 4*GE SFP), 2×(2×10GE) , -48 DC
QSW-3900-48--AC 10 GE, 48*10/100/1000Base-T,4* GE SFP,2*(2*10GE),220V AC
QSW-3900-48--DC 10 GE, 48*10/100/1000Base-T,4* GE SFP,2*(2*10GE),-48V DC
QSW-3900-24-SFP-AC 10 GE, 20×GE SFP, 4×GE (4*10/100/1000Base-T 4*GE SFP), 1×(2×10GE) , 220 AC
QSW-3900-24-SFP-DC 10 GE, 20×GE SFP, 4×GE (4*10/100/1000Base-T 4*GE SFP), 1×(2×10GE) , - 48 DC
QSW-3900-24--AC 10 GE, 24*10/100/1000Base-T,4* GE SFP,1*(2*10GE),220V AC
QSW-3900-24--DC 10 GE, 24*10/100/1000Base-T,4* GE SFP,1*(2*10GE),-48V DC
QSW-3900-2x10GE 10GE XFP ( 2*XFP )
QSW-3900-1x10GE 10GE XFP ( 1*XFP )
QSW-3900-RAC AC
QSW-3900-RDC DC
QSW-3900
*
E-mail *
*

( 5 )
* - ,
, , , , QTECH.